Eredienste in Desember:

3 Desember:

09:00 Ben Klut. Tema: Hoop. Ons neem Kersoffer in.

11:00 Engelse diens: Reformed Church

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett. Laaste diens vir die jaar.

10 Desember:

09:00 Erick du Toit. Tema: Vrede.

11:00 Engelse diens: Reformed Church

17 Desember:

09:00 Erick du Toit. Tema: Vreugde.

11:00 Engelse diens: Reformed Church

24 Desember:

09:00 Barry van der Merwe.

11:00 Engelse diens: Reformed Church

25 Desember:

08:00 Barry van der Merwe.

31 Desember:

23:15 Ben Klut. Tema: Die Oue is verby die Nuwe het gekom!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.