Sondag 29 April

09:00 Erick du Toit

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens met Rudi Swanepoel

GEEN Melville Ikhaya diens nie

Sondag 22 April

09:00 Elise Klut. Tema: Hoor jy?

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Hans Visser.

18:30 Melville Ikhaya. Ben Klut.

Sondag 15 April

09:00 Erick du Toit
Tema: Die Vrede van Verandering

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi
Tema: You'll know Him by his scars

Sondag 8 April

09:00 Dr Jan van der Watt

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Ben Klut.
Ons vier saam nagmaal.

Paastyd eredienste


SONDAG 1 April


06:00 Opstandingsdiens op Melville Koppies. Ben Klut.

09:00 Erediens & Nagmaal. Elise Klut. Tema: Hy leef! Ek leef!

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

GEEN MELVILLE IKHAYA DIENS NIE

Sondag 18 Maart

09:00 Sandile Mnisi. Joh. 12:20-33.

Ons het net een aanddiens vanaand - ons PAASSANGDIENS om 18:00.
Dit gaan baie spesiaal wees.

Hierdie week

Donderdag 8 Maart:

Kursus oor die 5 Vroue in Jesus se geslagsregister, 18:30

Sondag 11 Maart:

09:00 Elise Klut. Tema: Maria

11:00 Reformed Church of Africa (Engels)

17:30 Aanddiens. Hennie van Rooyen

16:00-17:30 Alpha-kursus

Melville Ikhaya. Erick du Toit. Tema: Maria

ONTHOU VAN ONS PAASSANGDIENS VOLGENDE
 SONDAG 18 MAART OM 18:00.
DIT GAAN BAIE SPESIAAL WEES!

Hierdie week

Donderdag 1 Maart:

Wereldbiddag vir mans en vroue, 18:00-18:30

Kursus oor die 5 Vroue in Jesus se geslagsregister, 18:30

Sondag 4 Maart:

09:00 Ben Klut. Tema: Batseba

11:00 Reformed Church of Africa (Engels)

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

16:00-17:30 Alpha-kursus

Melville Ikhaya. Elise Klut. Tema: Batseba

Eredienste

Woensdag 14 Februarie

18:00 Aswoensdag diensSondag 18 Februarie

09:00 Elise Klut. Tema: Ragab. Ons vier saam nagmaal.
 
11:00 Reformed Church of Africa (Engels)

16:00 Alpha kursus

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya (Engels). Ben Klut.
Tema: Ragab.


Sondag 25 Februarie

09:00 Japie Krige. Tema: Rut

11:00 Reformed Church of Africa (Engels)

16:00 Alpha kursus

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. (Engels) Erick du Toit.
Tema: Rut. Ons vier saam nagmaal

Sondag 11 Februarie

09:00 Erick du Toit. Tema: Tamar

11:00 Reformed Church of Africa (Engels)

17:30 Aanddiens

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi. Tema: Tamar. (Engels)